Alkalizacja

Alkalizację stosuje się w ciężkich kwasicach przy pH krwi <7,15 i rezerwie alkalicznej < 12 mmol/1. Podaje się wodorowęglan sodu jako dodatek do płynów nawadniających w stężeniu nie przekraczającym 3%. Orientacyjna dawka wynosi 1 mmol/kg mc./h. Alkalizację prowadzi się przez h i po 30 min sprawdza się pH i rezerwę alkaliczną. Jeżeli nie ma poprawy, należy sprawdzić, jakie zostały popełnione błędy w leczeniu kwasicy ketonowej i ponowić alkalizację. Nie należy stosować węglanów aż do uzyskania pełnej normalizacji wskaźników równowagi kwasowo-zasadowej; podawanie ich należy zakończyć po doprowadzeniu pH krwi do 7,2-7,25 i rezerwy alkalicznej do 15 mmol/1. Nie podaje się wodorowęglanów stężonych bezpośrednio do żyły (bolus), ponieważ stanowi to zagrożenie: gwałtownego obniżenia pH płynu mózgowrdzeniowego, zmniejszenia utlenowania o.u.n., narastania kwasicy wewnątrzkomórkowej, zwiększenia stężenia mleczanów.