Amylina

IAPP (Islet Amyloid Polipeptide) lub DAP (Diabetes Associated Peptide) – łańcuch ułożony z 37 aminokwasów. W warunkach fizjologicznych występuje w ziarnistościach wydzielniczych komórek B. Amylina wydzielana jest razem z insuliną do krwi pod wpływem tych samych bodźców, a zwłaszcza glukozy. Sekrecję amyliny hamuje somatostatyna i insulina. Rola amyliny w warunkach fizjologicznych i w cukrzycy nie została w pełni poznana. Wiadomo, że hamuje syntezę glikogenu w mięśniach, stymuluje gliko- genolizę i glikolizę oraz wytwarzanie mleczanu, zmniejsza obwodowe zużycie glukozy. Ponadto wywiera hamujący wpływ na motorykę żołądka, opóźniając przechodzenie pokarmu do jelita cienkiego. Dostępny jest już analog amyliny AC 137, który zmniejsza poposiłkowe zwiększenie glikemii. W cukrzycy typu 1 stężenie amyliny we krwi jest zmniejszone. W typie 2 zawartość amyliny w komórce B zwiększa się.