ATPazy Na/K

Co powoduje zwiększenie stężenia Na w komórce i zmniejszenie napięcia błony mięśniowej gładkiej naczyń,
kinazy proteinowej CP/KC – od której zależy fosforylacja reszt seryno- wych licznych enzymów, pozostająca w bezpośrednim związku z regulacją wielu biologicznie niezbędnych procesów (kurczliwość mięśni ściany naczyń, wzrastanie i proliferacja komórek itp.).
Hiperglikemia jest również przyczyną nieenzymatycznej glikozylacji białek. Jednym ze skutków glikozylacji jest zwiększenie stężenia wolnych rodników i nadtlenków (glikozylacja enzymów antyoksydacyjnych).
Niedostateczne utlenowanie tkanek powodowane jest również niedoborem Pi,2,3-DPG w krwinkach i nieenzymatyczną glikozylacją Hb. U chorych na cukrzycę zwiększa się stężenie HbF (hemoglobina płodowa).