Cukrzyca może pojawić się u każdego

W pojedynczych przypadkach cukrzyca może ujawnić się u osób bez predyspozycji genetycznej: wskutek bezpośredniego uszkodzenia komórek B przez czynniki zewnętrzne (np. wirusy), jako jeden z elementów poliendokrynopatii, będącej wyrazem wyjątkowej skłonności do autoimmunizacji, na skutek niejasnych przyczyn (cukrzyca idiopatyczna).