Cukrzyca przejściowa okresu noworodkowego

Hiperglikemia u noworodka (glikemia > 7,2-8,3 mmol/1) może być spowodowana różnymi przyczynami i tylko wyjątkowo ujawniającą się cukrzycą. Zdrowy noworodek przyswaja glukozę w ilości około 6 mg/kg mc./min. Dzieci urodzone z małą masą ciała mają zmniejszoną zdolność przyswajania glukozy, wynikającą częściowo z niedojrzałości komórki B.
Mogą być również dodatkowe przyczyny zmniejszonego przyswajania glukozy, takie jak: zakażenia (posocznica), wrodzone zapalenie wątroby, urazy okołoporodowe. Podobne zjawisko może być wywołane stosowaniem leków hiperglikemizujących u matki lub dziecka. Noworodek z wylewem śród- czaszkowym lub wrodzonym zakażeniem narażony jest przede wszystkim na niedocukrzenie. Hiperglikemia w okresie noworodkowym wywołana jest najczęściej nadmierną, przekraczającą zdolność przyswajania dożylną podażą glukozy.