Czynniki środowiskowe

Wśród czynników środowiskowych wywierających wpływ na komórkę B wymienia się wirusy i toksyczne substancje chemiczne. Nie można też wykluczyć szkodliwego działania pewnych sposobów żywienia.
Wirusy
Za istnieniem związku etiologicznego między zakażeniem wirusowym a cukrzycą typu 1 przemawiały następujące obserwacje:
zwiększenie przypadków cukrzycy wśród dzieci po epidemii nagminnego wirusowego zapalenia ślinianek przyusznych,
sezonowość zachorowań na cukrzycę ze szczytem w miesiącach jesienno-zimowych i wiosennych równolegle do narastania sezonowych zakażeń wirusowych,
istnienie korelacji między wysokim mianem przeciwciał przeciwwiruso- wych (Coxsackie B4, B5) a świeżo ujawnioną cukrzycą,
wywoływanie cukrzycy insulinozależnej u zwierząt zakażonych wirusami pankreatotropowymi.