Diagnostyka laboratoryjna

Oznaczanie glukozy w moczu można wykonywać używając metod specyficznych dla glukozy, opartych na aktywności oksydazy glukozowej, oraz posługując się metodami niespecyficznymi, które wykorzystują właściwości redukujące glukozy oraz zdolność skręcania płaszczyzny spolaryzowanego światła (metoda polarymetryczna). W przypadku posługiwania się metodami niespecyficznymi może zajść konieczność wykluczenia cukromoczów nieglu- kozowych. Ocena glukozurii może ulec zafałszowaniu pod wpływem różnych leków i innych substancji. Pojawienie się glukozy w moczu, pomimo prawidłowych wartości we krwi, stwierdza się w zaburzeniach czynności cewki proksymalnej.