DZISIEJSZE ŻYCIE

Dzisiejsze życie dla ludzi w średnim wieku stwarza dodatkowe obciążenia. Na ich oczach dokonywały się wszystkie ogromne zmiany, które sami tworzyli. Prze­bieg tych zmian w porównaniu do innych okresów życia przypomina przyspieszony film pokazujący w ciągu paru minut rozwój rośliny, który w rzeczywis­tości trwa kilka tygodni. Właśnie w wieku średnim mogą dziś rodzić się refleksje nad niewykorzystaniem swych możliwości i szans, nad obraniem niewłaściwej drogi życiowej lub roli społecznej, nad niezrealizowa­niem z powodu niesprzyjających warunków życiowych wielu pragnień, które młode pokolenie może dziś re­alizować w pomyślniejszych okolicznościach.