EFEKT PRZEOBRAŻEŃ

Stąd częste konflikty w życiu 14—15 letniej młodzieży wybierającej dalszą drogę życiową. Dla ich rodzin obciążeniem psychicznym jest konieczność prze­zwyciężenia starych, utrwalonych pojęć i częstych je­szcze, konserwatywnych przyzwyczajeń w projekto­waniu tej drogi. Nie zawsze uświadamiają sobie, że przyszłość postawi przed ich dziećmi inne wymagania, że będą one żyć i pracować w roku 2000, który we­dług mniej lub bardziej optymistycznych prognoz fu­turologów będzie się bardzo różnił od dnia dzisiejszego. Efektem przeobrażeń we współczesnym życiu są zmieniające się potrzeby człowieka. Charakterystycz­ny dla naszych czasów wydaje się być wzrost potrzeb społeczno-kulturalnych oraz wzrost aspiracji.