GŁĘBSZE UWARUNKOWANIA

Nie wnikając głębiej w uwa­runkowania konfliktów między pokoleniami, które zawsze występowały, a które dziś według niektórych opinii są ostre, według innych nie istnieją w ogóle, trzeba zauważyć, że we współczesnym nam świecie (w ostatnim ćwierćwieczu) nastąpiło zbyt dużo zmian w każdej dziedzinie życia, ażeby nie było różnic w psychice obu pokoleń. Mimo największych nawet zdol­ności przystosowawczych „pokolenia międzywojenne­go” nie jest ono w stanie akceptować wielu zmian, zjawisk, norm, obyczajów. Jednym z nielicznych przy­kładów może być niechęć do akceptacji jawności dzie­dzin życia dawniej intymnych, swobody i agresyw­ności zachowania się młodych ludzi, silnego ich dąże­nia do sukcesów osobistych, ich postaw konsumpcyj­nych.