Jak pozbyc sie zakwasow

Łańcuch A (21 aminokwasów) i łańcuch B (30 aminokwasów) spięte są dwoma mostkami S-S. Trzecie wiązanie dwusiarczkowe jest w obrębie łańcucha A (ryc. 1).
Nieprawidłowa struktura proinsuliny uniemożliwia pełną proteolizę cząsteczki. Znane są mutanty proinsuliny występujące w rodzinnej hiperpro- insulinemii, w której w wyniku proteolizy powstają formy pośrednie złożone z łańcuchów A-C lub B-C.