Lipodystrofia przerostowa

To guzy poinsulinowe (lipomatosis), które powstają wówczas, gdy insulina wstrzykiwana jest często i przez długi okres w te same miejsca. Powstaje ona niezależnie od jakości stosowanego preparatu. U niektórych dzieci, zwłaszcza młodszych, przerosty powstają wyjątkowo łatwo i można mówić o zwiększonej skłonności osobniczej do ich powstawania
Zwłóknienia tkanki podskórnej tworzą zwykle mniejsze i większe guzki, pojawiające się również w obrębie przerostów.
Leczenie przerostów i zwłóknień polega na zrezygnowaniu z tych obszarów jako miejsc wstrzyknięć insuliny i stosowaniu energicznego codziennego masażu. Miejsca zmienione są bardzo chętnie wybierane przez dzieci do wstrzyknięć insuliny, ponieważ zmniejszone jest odczuwanie bólu. Ze względu na znaczne nieprzewidywalne wydłużenie wchłaniania insuliny może to być przyczyną niepowodzeń w leczeniu.