NARASTAJĄCE ZAGROŻENIE

Innym narastającym zagrożeniem sfery psychicznej człowieka, wynikającym z postępu techniki, jest in­gerencja w życie osobiste. Podpatrywanie tego życia za pomocą techniki doprowadziło do jego „odtajnienia’’, co budzi coraz silniejsze zaniepokojenie i rodzi nowe konflikty. Pomysłowość techniki w tym zakresie wydaje się nieograniczona, gdyż obok mikro­skopijnych kamer filmowych, telewizji o obwodzie zamkniętym, telefonów, wideofonów, istnieją już elek­tronowe aparaty podsłuchowe wielkości główki od za­pałki, mikrofony laserowe, nadajniki umieszczone w długopisach itp. Plaga podsłuchów szerzy sdę na całym świecie, a potajemna inwigilacja sfery życia prywatnego przy­brała na Zachodzie takie rozmiary, że musiała się tym zająć ONZ w Komisji Praw Człowieka.