Następujący przykład

Przykładem następstw nieprawidłowej insulinoterapii jest zanikający obecnie zespół Mauriaca. Dzieci z tym zespołem są niskorosłe, mają lalko- watą okrągłą twarz, nadmierną masę ciała, znacznie powiększoną wątrobę. Cechy pokwitania pojawiają się u nich z bardzo znacznym opóźnieniem, a cukrzyca ma przebieg wyjątkowo chwiejny. Jeszcze w latach siedemdziesiątych zespół Mauriaca występował dość często. Obecnie zdarza się u dzieci szczególnie zaniedbanych, źle leczonych i nie ulega wątpliwości jego jatro- genne pochodzenie. Wielomiesięczna dobra kontrola metaboliczna umożliwia uzyskanie znacznej poprawy. Ustępowanie cech tego zespołu osiąga się po wielu miesiącach dobrej kontroli metabolicznej (pobyt w sanatorium).