NIE WYOLBRZYMIAJĄC

Nie wyolbrzymiając nawet gróźb, jakie stwarza po­stęp cywilizacji, wszystkie fakty, jakie docierają do współczesnego człowieka o ujemnych skutkach postępu nauki i techniki dla życia i zdrowia, są niepokojące, jeśli nie przerażające. Zagrożenie psychologiczne to zarówno zagrożenie obiektywnymi warunkami środo­wiska zewnętrznego (alienacja, stłoczenie, ingerencja w życie osobiste), jak też środowiska psychicznego (nie­pokój, lęk, .napięcie psychiczne). Obciążenie psychiczne niekiedy nie wiąże się z za­grożeniem obiektywnym, gdyż często człowiekowi nic nie grozi bezpośrednio, a mimo to przeżywa niepokój i obawę.