NIEKTÓRE BADANIA

Niektóre badania sugerują wniosek, że jakakolwiek aktywność człowieka w warunkach całkowitej depry­wacji: zmniejsza jej negatywny wpływ. Stwierdziliśmy to również w naszych badaniach przy porównaniu wy­ników badań testowych grupy, która pozostawała w całkowitym bezruchu w komorze ciszy, z wynikami grupy przebywającej w tych samych warunkach, ale mającej. zadanie subiektywnie oceniać piętnastominu­towe odcinki czasu (badani byli pozbawieni zegarków). Sygnalizowali to za pomocą przycisku, który włączał światło na zewnątrz komory odosobnienia. Określone zadanie wymagające czujności sprzyjało zachowaniu sprawności psychicznej, gdyż wyniki tej grupy były lepsze w porównaniu z grupą bezczynną.