Oprócz tego, że glukoza jest źródłem energii

Utlenienie glukozy stanowi główne źródło energii. Całkowity rozkład cząsteczki glukozy do C02 i H20 jest źródłem 38 wysokoenergetycznych
wiązań foranowych. Oprócz tego, że glukoza jest źródłem energii, jest również donatorem elementów węglowych niezbędnych do syntez innych związków: glukuronianów, pentoz, kwasów tłuszczowych, heksozamin, gli- koprotein, mukopolisacharydów. Glukoza stanowi substrat w następujących przemianach wewnątrzkomórkowych:
Glikoliza do pirogronianu lub mleczanu.
Cykl kwasów trójkarboksylowych (cykl Krebsa).
Glukozo-6-fosforan zapoczątkowuje cykl kwasu glukuronowego.
Glukozo-6-fosforan, fruktozo-6-fosforan i aldehyd 3-fosfoglicerynowy stanowią przełączenia do cyklu pentozowego, który jest źródłem NADPH i rybozy. Cykl ten odgrywa podstawową rolę w procesach:
lipogenezy, b) steroidogenezy, c) syntezy kwasów nukleinowych w wątrobie, tkance tłuszczowej, nadnerczach.