OSOBNICZA ZMIENNOŚĆ

Oczywiście, że istnieje osobnicza zmienność tolerancji na-ha­łas,, jego rodzaj i natężenie. Jednak zawsze irytują nas hałasy niepotrzebne, łatwe do uniknięcia.Udowodniono, że hałas wpływa ujemnie także na procesy fizyczne i fizjologiczne ustroju. Zasadniczym efektem tego działania jest uszkodzenie aparatu od­biorczego ucha, co prowadzi do postępującej głuchotyi Nie bierze tego pod uwagę, młodzież, poddająca się do-^ browolnie naporowi decybeli-z tranzystorów i dysko­tek, tworząca najgłośniejsze ze środowisk — środowi­sko. i.szkolne. Hałas, jako czynnik przeszkadzający i psychicznie ujemnie przeżywany,. ma szczególnie duży wpływ na . wyistąpienia_stanu. wyczerpania, bólów i zawrotów gło­wy, choroby wrzodowej, zawału serca, zmniejsza od­porność organizmu wobec innych czynników chorobo­twórczych.