Prediabetes – prewencja cukrzycy typu 1

W rozwoju cukrzycy typu 1 można wyróżnić dwa okresy – fazę przedcukrzy- cową {prediabetes) od momentu rozpoczęcia destrukcji komórek B i pojawienia się przeciwciał oraz fazę cukrzycy jawnej. W okresie prediabetes, który może trwać wiele lat, w miarę ubywania komórek B zmniejsza się sekrecja insuliny i jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych stwierdza się brak jej wydzielania w pierwszych minutach po dożylnym obciążeniu glukozą. Zanika też pulsacyjny rytm sekrecji insuliny. Pojawienie się przeciwciał u rodzeństwa dzieci chorych na cukrzycę typu 1 stwarza 54% prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 5 lat, jeżeli nie ukończyły 10 roku życia, natomiast u krewnych pierwszego stopnia po 40 roku życia tylko 10%. Diagnostyka prediabetes stwarza możliwość podjęcia działań profilaktycznych.