Sorbitol powstaje z glukozy pod wpływem enzymu reduktazy aldoz

Glukoza jest substratem cyklu sorbitolowego. Sorbitol powstaje z glukozy pod wpływem enzymu reduktazy aldoz, a następnie enzym dehydrogenaza sorbitolu przekształca sorbitol we fruktozę.
W krwince czerwonej glukoza wykorzystywana jest do wytwarzania
dwufosfoglicerynianu (2,3-DPG) w cyklu Rappaporta-Lauberinga.
DPG jest metabolitem warunkującym prawidłową dysocjację oksy- hemoglobiny. Niedobór 2,3-DPG przyczynia się do niedostatecznego utlenowania tkanek.
Synteza glikogenu.
Udział wymienionych szlaków metabolicznych w przemianach i syntezach ustrojowych zależy od aktywności specyficznych enzymów i stężenia substratów. Szczególne znaczenie na skrzyżowanie szlaków metabolicznych ma acetylokoenzym A (acetylo-CoA). Źródłem acetylo-CoA są: glikoliza, lipoli- za, aminokwasy ketogenne. Jest on wyjściowym substratem ketogenezy, lipogenezy i syntezy cholesterolu, może także być rozłożony w cyklu Krebsa do C02 i i H20.