sorbitolowa

Pomimo znacznej hiperglikemii i hipoinsulinizmu stężenie insuliny może być wystarczająco duże do zahamowania lipolizy i ketogenezy. W miarę narastania hipoinsulinizmu przy współistniejącej sekrecji hormonów antagonisty cznych zaburzenia metaboliczne narastają. Zmniejsza się znacznie zużycie glukozy w tkankach obwodowych. Narastają procesy kataboliczne: glikoge- noliza, lipoliza, katabolizm białek oraz wytwarzanie glukozy w wątrobie i nerkach (glukoneogeneza). Aktywacji ulega ketogeneza, pojawiają się w narastających stężeniach ketokwasy, rozwija się kwasica ketonowa, zwiększa się stężenie mocznika we krwi (zwiększone wytwarzanie w cyklu mocznikowym i upośledzone wydalanie w narastającym odwodnieniu).