STOSOWANA REDUKCJA

Stosowa­no redukcję przewodzenia bodźców lub redukcję wra­żliwości człowieka na stymulację. Badania różniły się poza tym rodzajem i stopniem odosobnienia, np. zam­knięcie w małym pomieszczeniu czyli uwięzienie lub pobyt w wolnej przestrzeni, ograniczenie ruchli­wości motorycznej lub całkowite unieruchomienie. Modele badawcze przewidywały częściowe lub całko­wite odosobnienie pozbawiające człowieka kontaktu z innymi ludźmi, a więc różniły się stopniem izola­cji społecznej oraz stopniem izolacji kul­turalnej wyznaczanej zakresem oderwania człowie­ka od środowiska, od jego potrzeb, nawyków, przyzwy­czajeń, trybu życia.