STUDNIA NAD ZAGADNIENIEM

Studia nad tym zagadnieniem były w dużej mierze inspirowane przez postęp astronautyki i przy­gotowywanie człowieka do lotów kosmicznych, oraz rea­lizację coraz dłuższego jego przebywania poza Ziemią. Liczne badania prowadzone były w rozmaitych warun­kach, różniły się kategorią doświadczeń, metodami, ro­dzajem stosowanego obciążenia, przedmiotem badań (różne funkcje psychiczne), okresem działania izolacji informacyjnej, czyli modelem badawczym.W prowadzonych badaniach różny był stopień izo­lacji, np. całkowita eliminacja nawykowych bodźców zewnętrznych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych), a więc klasyczna deprywacja sensoryczna, lub tylko częściowe pozbawienie człowieka bodźców (pozostawiono dopływ jednostajnego światła i dźwięku), czyli — deprywacja percepcyjna.