3mmc skutki uboczne

U dzieci i młodzieży występuje prawie wyłącznie cukrzyca typu 1. Podstawowe różnice między dwoma głównymi rodzajami cukrzycy. Dzieci chore na cukrzycę narażone są na występowanie ostrych powikłań, bezpośrednio zagrażających życiu (kwasica ketonowa, neuroglikopenia) i późnych, doprowadzających do kalectwa i skrócenia czasu przeżycia (reti- nopatia, nefropatia, neuropatia). Istotny wpływ na losy dziecka wywiera jakość leczenia od […]