Agnieszka kilanska

W rodzinach dzieci, które zachorowały na cukrzycę, przypadki cukrzycy typu 1 wśród krewnych występują stosunkowo rzadko (10-15% rodzin). Odsetek ten zwiększa się w miarę upływu czasu. Zdarza się, że cukrzyca ujawnia się u matki, ojca lub rodzeństwa kilka lat później. Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 1 u potomstwa wynosi 2-3%, jeżeli choruje matka, gdy cukrzycę ma […]