Sennik wypadajace zeby

Aktywność biologiczna insuliny jest zróżnicowana. Wywiera ona bezpośredni lub pośredni wpływ na główne funkcje metaboliczne ustroju. Aktywuje ona procesy związane ze spichrzaniem substratów energetycznych i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy glukozowej. Zakres działania insuliny, podobnie jak mechanizmy jej działania, nie zostały w pełni poznane. Wpływa ona pobudzająco na transport glukozy, aminokwasów i potasu do […]