TAKA POSTAWA

Postawa taka ma swoje psychologiczne uzasad­nienie w profilu wychowania w tych rodzinach, w których nastąpiły w ciągu jednego pokolenia ogromne zmiany ekonomiczne i kulturalne. Własny, skokowy awans społeczny skłania wielu rodziców do zapewnienia swemu potomstwu najlepszych warunków mate- j rialnych i zaspokajania wszelkich ich potrzeb, co ma być niejako rekompensatą za własne trudne warunki w młodości. Błędy takich tendencji rodzinnych rodzą niewłaściwe postawy społeczne, a poza tym obniżają odporność młodych ludzi na sytuacje trudne.Na marginesie tak szeroko dyskutowanego obecnie wzajemnego ustosunkowania „pokolenia spadkobier­ców” i „pokolenia międzywojennego” ujawniają się inne źródła obciążenia psychicznego związane ze śro­dowiskiem społecznym.