Transport glukoz

Transport glukozy do komórek jest procesem czynnym i wymaga obecności w błonie komórkowej białka nośnikowego. Przenosi ono spolaryzowaną cząsteczkę glukozy przez podwójną warstwę lipidową w błonie komórkowej. Są różne rodzaje białek transportujących glukozę. Mogą one przenosić ją zgodnie z gradientem stężeń lub wbrew gradientowi. Niektóre z nich przenoszą glukozę dwukierunkowo, np. w hepatocytach. W tkankach insulinoza- leżnych transport glukozy jest bardzo mało wydajny i dopiero pod wpływem insuliny zwiększa się – nawet dwudziestokrotnie. W tkankach insulinonieza- leżnych (wątroba, nerki, soczewki, nadnercza, krwinki itd.) transport glukozy do wnętrza komórek limituje przede wszystkim stężenie glukozy w płynie pozakomórkowym.