TRUDNOŚĆ OCENY

Trudniej oceniać obciążenie psychiczne czło­wieka ze względu na brak takich norm psychologicz­nych, które obejmowałyby także czynniki subiektyw­ne, decydujące, poza czynnikami obiektywnymi, o ob­ciążeniu.  Poza normami nowoczesna nauka i technika oprą* cowały różnego’rodzaju zabezpieczenia i udogodnienia stosowane’ w pracy, jak np;-. środki ochrony osobistej (ubiory ochronne, maski, okulary,, nauszniki -dźwięko­chłonne), urządzenia klimatyzacyjne, oświetleniowe itd. Wydaje się, że dziś człowiek, w, zakładzie pracy jest lepiej chroniony przed szkodliwościami fizycznymi i chemicznymi, ; wynikającymi z współczesnego środo­wiska technicznego, niż w życiu prywatnym.