WYKORZYSTYWANIE ENERGII

Jednak wykorzystanie energii’jądrowej w siłowniach atomowych wydaje się obecnie trudniejsze, ńiż przed kilkunastu’jeszcze laty — bynajmniej nie ze względów technicznych. Jak wykazały badania w USA, zastosowanie atomu do wytwarzania elektryczności na­trafia na przeszkody formalne i prawne, stawiane przez opinię publiczną. Zarówno naukowcy* dziennikarze i przedstawiciele komitetów ochrony- maturalnego śro­dowiska, jak też’zwykli ^mieszkańcy przeciwstawiają się budowie elektrowni jądrowych W ich najbliższym otoczeniu, uważając je za źródło zagrożenia. Jak wykazują’przykłady,. Obawy rich .nie są całko­wicie irracjonalne. Mimo bowiem-zaostrzeń kryteriów wobec dopuszczalnych emisji radioaktywnych i zabez­pieczenia przy transporcie paliwa nuklearnego, nie wynaleziono do dziś w pełni.bezpiecznego sposobu u­suwania odpadów radioaktywnych i pełnego zabez­pieczenia reaktora przed awarią.