Wypadający ząb sennik

W tkance mięśniowej insulina aktywuje transport glukozy do komórek, syntezę glikogenu i glikolizę (wytwarzanie ATP) oraz zwiększa transport aminokwasów i syntezę białka. Pobudza aktywność lipazy lipoproteinowej z następowym uwalnianiem WKT z lipoprotein o bardzo małej gęstości (YLDL); WKT są metabolizowane w komórce mięśniowej. W adypocytach insulina zwiększa pobieranie WKT z chylomikronów i jednocześnie wywiera działanie antylipolityczne, hamując aktywność lipazy trójglicerydów, ponadto aktywuje lipogenezę oraz zwiększa transport glukozy do komórki, umożliwiając wykorzystanie jej w cyklu glikolitycznym i pentozowym.
W hepatocytach transport glukozy odbywa się niezależnie od insuliny, natomiast jest ona niezbędnym regulatorem wielu przemian wewnątrz hepato- cytu. Aktywuje syntezę wielu białek, w tym licznych enzymów kontrolujących syntezy wewnątrzkomórkowe. Zwiększa odkładanie glikogenu, zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie, hamując enzymy cyklu gluko- neogenezy oraz uwalnianie glukozy z glikogenu. Insulina stymuluje syntezę WKT i TG w hepatocytach przez aktywację cyklu pentozowego i glikolitycz- nego, hamuje natomiast ketogenezę.