ZAGĘSZCZENIE ZALUDNIENIA

Stłoczenie, zagęszczenie związane z prze­ludnieniem dużych skupisk miejskich jest, obok hałasu,- drugim czynnikiem obciążającym psychikę współczes­nego człowieka. Problem-ten powstał po II. wojnie światowej, po której.nastąpił prz^rpsHudn^ości nazwa­ny „eksplozją” lub „wyżem demograficznym” oraz rozwój aglomeracji miejskich. Musimy przystosować się do ciasnych mieszkań, do tłoku w środkach komu­nikacji miejskiej i w różnych placówkach usługowych, handlowych, kulturalnych. W życiu współczesnego człowieka coraz mniej jest zaspokajane pragnienie spokoju, niezależności, otwar­tej przestrzeni.