Zmieniająca się insulinowrażliwość

Okresowe wiązanie z przeciwciałami insulinowymi,
przedłużające się przeinsulinowanie (efekt Somogyi), inaktywacja insuliny w tkance podskórnej. Zaburzenia sekrecji hormonów o działaniu antagonistycznym do insuliny:
nadczynność – najczęściej tarczycy, niedoczynność powodująca znaczne zwiększenie insulinowrażliwo- ści i skłonność do ciężkich stanów hipoglikemicznych.
Okres pokwitania. Szczególną rolę wśród przyczyn chwiejności i złej kontroli cukrzycy odgrywają błędy w żywieniu, zaburzenia emocjonalne, będące źródłem stresu w rodzinie chorego dziecka. Stresy emocjonalne mogą dotyczyć bezpośrednio dziecka i mają swoje źródło w nieakceptowaniu choroby i rutyny związanej z leczeniem, poczuciu inności i mniejszej wartości, w obawach o przyszłość. Zjawiska te nasilają się zwykle w okresie pokwitania. Ogromny wpływ na przebieg leczenia ma postawa rodziców.