ZNANY PRZYKŁAD

Znanym i wstrząsającym przykładem tego jest stosowanie przez kobiety ciężarne na Zachodzie środka uspokajającego ‘ “(zwanego Thalidomid luh Contergan), w wyniku czego urodziły się dzieci bez wykształconych w pełni koń­czyn. Zanim sprawdzono działanie tego „osiągnięcia” farmakologii — tragiczne skutki były już widoczne w kalectwie kilkunastu tysięcy nieszczęśliwych dzieci. Dziś nauka przychodzi z pomocą rodzinom, dotkniętym tym dramatem, konstruując coraz doskonalsze protezy dla kalekich dzieci. Z nadużywaniem nowoczesnych leków wiążą się naj­różnorodniejsze potencjalne zagrożenia zdrowia i życia, a lekarze często zdają się mieć więcej trudności z le­czeniem ubocznych skutków wielu leków, niż z lecze­niem samych schorzeń.