Źródło nadziei cda

Znaczny odsetek proinsuliny w cukrzycy typu 1 świadczy o maksymalnym wydzielaniu i degranulacji komórek B. W świeżo wykrytej cukrzycy sekrecja insuliny endogennej poprawia się po 10-14 dniach leczenia insuliną. W pierwszych 3 miesiącach terapii następuje zmniejszenie zapotrzebowania
na insulinę i remisja cukrzycy. Możliwość wystąpienia remisji zwiększa intensywna insulinoterapia od początku leczenia.
U małych dzieci w pierwszych latach życia rezerwy insuliny endogennej są zwykle bardzo małe i remisja zdarza się rzadko.
U większości dzieci w pierwszych latach choroby sekrecja insuliny zmniejsza się i po upływie 10 lat insulinoterapii śladowe stężenie CPR stwierdza się już tylko u 15% chorych.