Plamica schoenleina henocha

Receptor insulinowy jest złożony z czterech łańcuchów – dwa łańcuchy A (alfa) i dwa łańcuchy B (beta) – połączonych mostkami dwusiarczkowymi. Łańcuchy alfa, o masie cząsteczkowej 130 tys. daltonów, tworzą na powierzchni komórki miejsce wiązania insuliny (ryc. 3). Łańcuchy beta, o masie cząsteczkowej 95 tys. daltonów, zlokalizowane są głównie wewnątrzkomórkowo i są de facto enzymem […]