Wartości współczynnika przyswajania glukozy

Wartości współczynnika przyswajania glukozy (K), przytaczane przez różnych autorów, są często nieporównywalne i zależą od dawki glukozy, długości przerwy w żywieniu (np. przerwa 6 godzin K = 3,5+0,16, przerwa powyżej 12 godzin K = 2,7± 11) i wieku (6-15 miesięcy K = 3,5±0,67, 15 miesięcy – 6 lat K = 2,7±0,5, 6-9 lat K = 2,2±0,34, powyżej 9 roku życia K = 0,99).
W otyłości wartości K zmniejszają się. U chorych z cukrzycą wartość K zmniejsza się aż do 0. Wpływ na wielkość współczynnika ma cukromocz. Przyswajanie glukozy i wartość K są zmniejszone w chorobach wątroby i innych stanach zaburzających tolerancję węglowodanową.