Zespol pradera williego

W fazie ujawniania się cukrzycy stężenia IRI i CPR we krwi chorych dzieci są małe.Zmniejsza to dodatkowo skutki biologiczne, ponieważ aktywność proinsuliny jest znacznie słabsza niż insuliny. U dzieci zdrowych stężenie łańcucha C (CPR) na czczo wynosi 0,22-0,73 pmol/ml i zwiększa się kilkakrotnie po stymulacji, natomiast stężenie proinsuliny we krwi jest znacznie mniejsze niż insuliny […]