Dzieci chore na cukrzycę poprawnie leczone rozwijają się na ogół dobrze

Nie różnią się ani morfologicznie, ani stopniem sprawności fizycznej od dzieci zdrowych. Cukrzyca nie zaburza rozwoju umysłowego dziecka, pod warunkiem że nie doszło do uszkodzenia o.u.n. wskutek neuroglikopenii. Może natomiast zaznaczyć się wpływ cukrzycy na rozwój emocjonalny dziecka. Związane to jest z obciążeniem psychicznym, jakie zawsze stwarza przewlekła choroba, oraz z uciążliwością codziennej kontroli i leczenia. Zakres wpływu choroby na psychikę dziecka zależy w znaczniej mierze od postawy rodziców i rodzeństwa.