Jak zbic goraczke

Ostatecznie w ziarnistościach w komórce B spichrzana jest insulina i łańcuch C w ilościach równomolarnych oraz niewielka ilość proinsuliny (kilka procent). Niezbędnym warunkiem aktywności biologicznej insuliny jest zdolność wiązania ze swoistym receptorem insulinowym. Zależy ona od obecności na powierzchni cząsteczki specyficznego układu aminokwasów, który powstaje podczas fałdowania się cząsteczki. Insulina spichrzona w ziarnistościach tworzy układy […]