Rabczański zdrój medical spa

Białka G, cyklaza adenylanowa, cGMP oraz cPIP (cykliczny prostaglandyloinozytylo- fosforan), wytwarzany pod wpływem insuliny we wszystkich tkankach insulinozależnych. W następstwie stymulacji receptora insulinowego powstają dwa rodzaje efektów biologicznych: metaboliczne i wzrostowe. Prawdopodobnie autofos- forylacja receptora powoduje transfosforylację sąsiednich receptorów insulinowych, a także zwiększenie aktywności receptora IGF-1 i zwielokrotnienie skutków biologicznych. Kompleks insulina-receptor ulega internalizacji. Receptor […]