Wzór harrisa i benedicta

Objawy kliniczne cukrzycy występują późno, tzn. wtedy, kiedy zniszczeniu uległo ponad 80% komórek B. Wczesnym zaburzeniem w fazie przedklinicz- nej jest zanik pulsacyjnego rytmu wydzielania insuliny i brak sekrecji w pierwszych minutach po podaniu glukozy. W momencie ujawniania się choroby dominującym zaburzeniem jest hipo- insulinizm, a nawet zupełny brak insuliny endogennej. Ponadto komórka B odpowiada […]