Sen o pająku

Liczba receptorów insulinowych ulega redukcji pod wpływem hiperinsuli- nizmu (down regulation), a funkcja bywa zaburzona z powodu blokowania przez przeciwciała receptorowe i wskutek mutacji genu wpływającego na syntezę receptora, który jest zlokalizowany na krótkim ramieniu 19 chromosomu. Wyróżnia się pięć odmian dysfunkcji receptora uwarunkowanych genetycznie: brak lub zaburzona synteza (leprechaunizm),
zaburzony transport receptora do błony komórkowej, zmniejszenie powinowactwa
dysfunkcja kinazy tyrozynowej, zaburzone odtwarzanie receptora (recycling).