Bezpośrednia reakcja hormonu na stres

Bezpośrednią reakcją hormonalną na stres lub niedocukrzenie jest wyrzut amin katecholowych i glukagonu; kortyzol i GH wywierają działanie nieco później, natomiast następstwa biologiczne zależne od ich wpływu są długotrwałe.
Stres u chorego na cukrzycę stwarza bezpośrednie zagrożenie wystąpienia kwasicy ketonowej. Szybkie narastanie zaburzeń metabolicznych może wywołać stres fizyczny (np. choroba) lub psychiczny.
Reakcja hormonalna dziecka chorego na cukrzycę w stanie stresu jest bardzo zindywidualizowana. Zdarza się, że niepowodzenie szkolne powoduje wystąpienie kwasicy ketonowej, a stałe źródło stresu, jakim jest np. pijaństwo ojca, uniemożliwia uzyskanie dobrej kontroli cukrzycy.