Wydzielanie GH

Wydzielanie GH zwiększa się znacznie pod wpływem aktywności fizycznej. Zjawiska te zależą prawdopodobnie od zaburzeń metabolicznych i hipo- insulinizmu, ponieważ ulegają normalizacji po uzyskaniu bardzo dobrej kontroli cukrzycy.
Hormon wzrostu pobudza prawdopodobnie syntezę i sekrecję insuliny, ponieważ znaleziono swoiste receptory na powierzchni komórki B. Insulina jest ważnym czynnikiem wzrostowym, współdziałającym z GH, który wywiera wielorakie wpływy na metabolizm, działając bezpośrednio i przez wytwarzane w wątrobie czynniki wzrostowe.