PODSTAWOWE FUNKCJE

Dziś takie słowa jak np. „człowiek”, „mózg” lub „wszechświat” obejmują znacznie więcej informacji, niż 30 lat temu, a słowa „pamięć”, „gen” lub „Księżyc” — więcej niż 10  lat temu.Pozytywna rola informacji polega na tym, że umo­żliwia prawidłowy rozwój psychiczny, pozwala na róż­ne formy przystosowania się do otoczenia, na jego przekształcanie, na przewidywanie zdarzeń, na zmniej­szanie ryzyka podejmowania decyzji.Zagadnienie podstawowej funkcji psychiki, jaką jest regulacja zachowania się człowieka dzięki procesom odbioru i przetwarzania informacji oraz podejmowa­nia decyzji, rozważymy przy omawianiu obciążenia psychicznego operatora w układzie człowiek-maszyna. Natomiast teraz zastanowimy się nad zagadnieniem nadmiaru i niedoboru informacji, które to czynniki uznaliśmy poprzednio za źródło obciążenia lub obciążenie.