Rozkład insuliny

Rozkład insuliny odbywa się z udziałem enzymów noszących wspólną nazwę – insulinaza. Proces degradacji przebiega dwuetapowo. Najpierw ule- gają rozdzieleniu łańcuchy A i B wskutek rozpadu wiązań dwusiarczkowych (transhydrogenaza glutationowa), a następnie dokonuje się enzymatyczny rozkład łańcuchów peptydowych (peptydazy). Insulina wydzielona z wysp trzustkowych trafia do żyły wrotnej, a następnie do wątroby. W wątrobie około 50% […]