MODY

Cukrzyca typu 2 młodocianych (maturity onset diabetes od the young – MODY) dziedziczy się jako cecha dominująca autosomalna i występuje zwykle w kilku pokoleniach. Badania rodzin z typem MODY pozwoliły stwierdzić dość częste mutacje genu galaktokinazy, enzymu występującego w komórkach B i hepatocytach, oraz mutacje 4 innych genów (patrz tab. 2).
U chorych na MODY stwierdza się niewielkie upośledzenie sekrecji insuliny jako reakcję na bodziec glukozowy.
Objawy kliniczne są niewielkie lub ich brak. Zaburzenia metaboliczne są łagodne – hiperglikemia bez skłonności do kwasicy i ketozy. Chorzy nie wymagają insulinoterapii, dobre wyniki daje leczenie doustne. Zwykle nie obserwuje się progresji zaburzeń w miarę upływu lat choroby. Może kojarzyć się z otyłością.