Agnieszka kilanska

W rodzinach dzieci, które zachorowały na cukrzycę, przypadki cukrzycy typu 1 wśród krewnych występują stosunkowo rzadko (10-15% rodzin). Odsetek ten zwiększa się w miarę upływu czasu. Zdarza się, że cukrzyca ujawnia się u matki, ojca lub rodzeństwa kilka lat później. Prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 1 u potomstwa wynosi 2-3%, jeżeli choruje matka, gdy cukrzycę ma ojciec, ryzyko jest większe, tzn. 4-6%, w przypadku choroby obojga rodziców ryzyko znacznie wzrasta i wynosi 15-20%. Jeżeli choruje jedno z rodzeństwa, zagrożenie pozostałych wynosi około 5%. Szczególne ryzyko dotyczy bliźniąt homozygotycznych. Zgodność zachorowań waha się w granicach 25-50% i jest większa, jeżeli pierwsze bliźnię ujawniło cukrzycę we wczesnym dzieciństwie, a także w przypadku bliźniąt z markerami HLA DR3/DR4.