Dashą kapustiną po angielsku

Insulina jest hormonem białkowym wytwarzanym w komórkach beta (B) wysp trzustkowych (wysp Langerhansa).
Wyspy trzustkowe
Wyspy trzustkowe tworzą skupienia komórek wewnątrzwydzielniczych, rozmieszczone w zewnątrzwydzielniczej tkance gruczołowej trzustki. U człowieka dorosłego jest ich około 1 min, co stanowi zaledwie kilka procent całej masy trzustki.
Trzustka wykształca się z zawiązków brzusznych i grzbietowych pierwotnej cewy pokarmowej. Wszystkie rodzaje komórek tworzących wyspy trzustkowe różnicują się prawdopodobnie w życiu płodowym ze wspólnej komórki prekursorowej. Pierwsze pojawiają się komórki A (9 tydzień), następnie D i w 11 tygodniu komórki B. Początkowo przeważają komórki A, komórki B są mniej liczne. Liczba komórek B zwiększa się między 12 tygodniem życia płodowego i 5 miesiącem wieku niemowlęcego. Prawdopodobnie główny wpływ na ten proces wywiera odżywianie w życiu płodowym. Noworodki urodzone z dystrofią wewnątrzłonową mają zredukowaną masę komórek B w wyspach. Hiperglikemia podczas ciąży powoduje hiperplazję komórek B. Stwierdza się dodatnią korelację między masą urodzeniową a liczbą komórek B.